Veelgestelde vragen over de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik


Welk BTW-tarief is van toepassing op de vergoeding?

Wanneer de handelaar de vergoeding samen met de goederen factureert aan een klant bedraagt het BTW-tarief 21%. Wanneer Auvibel de vergoeding factureert aan de bijdrageplichtige geldt een BTW-tarief van 6%.


Zijn de tarieven voor de vergoeding vermeld op onze website inclusief of exclusief BTW?

De tarieven voor de vergoeding op deze site zijn exclusief BTW.


Is er een terugbetaling voorzien voor ondernemingen die exporteren?

zie Terugbetaling

Is er een terugbetaling voorzien voor professioneel gebruik?

zie Terugbetaling


Wordt de vergoeding ook in andere gevallen terugbetaald?

zie Terugbetaling


Worden er vrijstellingen voor de vergoeding verleend?

Zie Vrijstelling

Wat is de sanctie als de vergoeding niet correct wordt toegepast?

De bepalingen van hoofdstuk XI van de wet van 3 juli 1969 houdende invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde zijn van toepassing op de overtredingen van de bepalingen van de hoofdstukken IV tot VI en op de overtredingen van hun uitvoeringsbesluiten, waarbij de term "belasting" wordt vervangen door "vergoeding". (Art. XI.293 van het Wetboek van economisch recht)


Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.