Meldpunt voor inbreuken op de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

Wie onderworpen goederen in de handel brengt op het Belgische grondgebied zonder de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik (Auvibel-vergoeding) toe te passen maakt een inbreuk op de Auteurswetgeving.

Door dergelijke overtredingen wordt schade toegebracht aan de rechthebbenden en wordt oneerlijke concurrentie op de markt in de hand gewerkt.

U kunt helpen met het stoppen van deze illegale praktijken!

U kunt al dan niet anoniem melding maken van handelaars, particulieren, bedrijven, beurzen, webshops,... die de vergoeding niet toepassen.U kunt ons ook mailen indien u twijfels en/of klachten hebt over de toepassing van de vergoeding.

Elk dossier wordt behandeld!

Elke informatie die u ons verstrekt blijft strikt geheim. Conform artikel XI.281 van het Wetboek van economisch recht  moeten de personeelsleden van de beheersvennootschap, alsook alle andere personen betrokken bij de inning van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik het beroepsgeheim bewaren over alle inlichtingen waarvan zij kennis hebben door of naar aanleiding van de uitvoering van hun opdracht.

Stuur in volgende formulier een bericht voor klachten/inbreuken

Auvibel cvba Burg. Ven.

Havenlaan 86c/201a
1000 Brussel
België

Tel: (+32) 02 650 09 50
Fax: (+32) 02 650 09 58

E-mail:

auvibel@auvibel.be

Financiële gegevens

Ondernemingsnummer: BE0453.673.453

ING
310-1046180-24
BE81 3101 0461 8024
BBRUBEBB

FORTIS
210-0259777-63
BE40 2100 2597 7763
GEBABEBB