Beroep tot nietigverklaring van Nokia Belgium en Sony Ericsson (Zweden)

Als gevolg van de publicatie van een bericht van de Raad van State in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2010, neemt Auvibel akte van het feit dat een beroep tot nietigverklaring van de NV Nokia Belgium en van de vennootschap naar Zweeds recht Sony Ericsson Mobile Communications AB ingeleid werd voor de Raad van State tegen het koninklijk besluit van 17 december 2009.

Een kopie van het verzoekschrift werd door de vorderende partijen niet overgemaakt aan Auvibel. De inhoud ervan is ons tot op vandaag onbekend.

Omdat het gaat om een beroep tot nietigverklaring heeft dit in ieder geval geen enkele impact op de rechten en verplichtingen die voortspruiten uit dit koninklijk besluit en dit tot er een besluit genomen wordt door de Raad van State.

Auvibel zet haar opdracht dus voort, zowel ten aanzien van bijdrageplichtigen (inningen) als ten aanzien van rechthebbenden (verdeling).

 

Naar het nieuwsoverzicht

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.