Wat is Auvibel?

Volgens Boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht hebben auteurs van literaire of artistieke werken als enige het recht om hun creaties te kopiëren of een kopie ervan toe te staan, op welke manier of onder welke vorm dan ook. Diezelfde wet bepaalt echter ook dat auteurs zich niet kunnen verzetten tegen de reproductie van geluidswerken en audiovisuele werken die in familiekring geschiedt en alleen daarvoor bestemd is. Dit geldt evenzeer voor uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen of van eerste vastleggingen van films en voor auteurs en uitgevers van werken van letterkunde en van werken van beeldende of grafische kunst. Uit deze uitzondering op hun exclusieve recht vloeit voort dat de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van fonogrammen en van audiovisuele werken en de auteurs en uitgevers van werken van letterkunde en van werken van beeldende of grafische kunst recht hebben op een vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van hun werken en prestaties.

Auvibel is op basis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1995 een burgerlijke vennootschap in de vorm van een cvba die instaat voor de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van beschermde werken. De opdracht van Auvibel wordt beschouwd als van algemeen belang en wordt uitgevoerd onder het controletoezicht van de FOD Economie.

De vergoeding is van toepassing op toestellen die het kopiëren voor eigen gebruik mogelijk maken (bijvoorbeeld dvd-recorders, settopboxen met opnamemogelijkheid) en op blanco dragers waarop beschermde werken gekopieerd kunnen worden (bijvoorbeeld blanco cd-r's, mp3-spelers, externe harde schijven). De aan de thuiskopievergoeding onderworpen producten worden aangegeven aan Auvibel door de fabrikanten, de invoerders en de intracommunautaire aankopers van deze betreffende producten op de datum waarop die dragers en die toestellen op het nationale grondgebied in de handel worden gebracht. 

Bij de FOD Economie is een adviescommissie van de betrokken milieus ingesteld. Deze commissie wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de bevoegde minister en bestaat verder uit personen aangewezen door de beheersvennootschap Auvibel, vertegenwoordigers van de bijdrageplichtigen, vertegenwoordigers van de verdelers van dragers of apparaten, zowel groothandelaars als kleinhandelaars, en personen aangeduid door organisaties die de consumenten vertegenwoordigen.

Auvibel voorstelling

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.