Waarom is er een vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik?

De bijdrage voor het kopiëren voor eigen gebruik is in het leven geroepen met als doel aan de rechthebbenden een vergoeding toe te kennen voor het kopiëren van hun werken en prestaties binnen de familiale kring. De grondslag van de vergoeding wordt omschreven in de Europese Richtlijn 2001/29/EG die naar Belgisch recht werd omgezet.

De vergoedingen die geïnd worden zijn dus in geen geval een belasting overgemaakt aan de Staat maar een vergoeding bestemd voor de sector van creaties van geluidswerken en audiovisuele werken.

De toestellen en dragers die onderworpen zijn aan een dergelijke vergoeding zijn duidelijk bepaald en de bedragen zijn redelijk ten einde niet overdreven te wegen op de consument en bijgevolg ook niet op de marktontwikkeling. Deze tarieven worden regelmatig herzien om in overeenstemming te blijven met de grote markttendensen.

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.