Internet en de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

 

Voor niet-Belgische bedrijven:

Overeenkomstig de dwingende Europese bepalingen is, voor wat betreft auteursrechten en naburige rechten, het recht van de lidstaat waar de verkoper online zijn producten te koop aanbiedt en/of verkoopt van toepassing. Dit betekent dat wanneer u aan het Belgisch publiek apparaten en blanco dragers via uw website te koop aanbiedt en/of verkoopt, de Belgische wetgeving betreffende auteursrechten en naburige rechten van toepassing is.

Krachtens artikel XI.229 van het Wetboek van economisch recht is bij het in de handel brengen van dergelijke apparaten en dragers in België een vergoeding verschuldigd aan Auvibel. Dit geldt eveneens voor een in het buitenland gevestigde onderneming die onderworpen goederen aan in België gevestigde personen aanbiedt en/of verkoopt. In dat geval draagt de in het buitenland gevestigde onderneming immers de verantwoordelijkheid voor de intracommunautaire aankoop en is zij een intracommunautaire aankoper in de zin van artikel  XI.229 van het Wetboek van economisch recht. Dit werd recentelijk bevestigd in vonnissen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 30 juni 2005, 24 mei 2006 en 27 juli 2006.

Wij raden u aan om zeer duidelijk op uw website te vermelden dat de Auvibel-vergoeding van toepassing is en rechtstreeks aangerekend wordt aan de Belgische eindgebruiker. Vermeld de vergoeding afzonderlijk op uw factuur! Na de verkoop moet u, als verkoper, de vergoeding aangeven en betalen aan Auvibel.


Voor verkopers op eBay, Kapaza, Yezzz, 2dehands en andere veilingsites:

Wanneer u onderworpen goederen te koop aanbiedt op veilingsites, zijn de regels die momenteel van toepassing zijn, ook van toepassing op u! Wees dus uiterst voorzichtig en pas integraal de Auvibel-vergoeding toe!


Voor eigenaars van veilingsites:

Eigenaars van veilingsites (zowel Belgische als niet-Belgische) kunnen met ons contact opnemen. Wij staan open om samen met hen te zoeken naar gepaste oplossingen voor de correcte toepassing van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik. Zij kunnen van ons advies krijgen in verband met waarschuwingsberichten, verkoopsvoorwaarden,....

Niets in de huidige wetgeving en actuele rechtspraak wijst erop dat zij hun verantwoordelijkheid kunnen ontlopen.

 

Sancties wanneer de vergoeding wordt ontdoken of niet tijdig betaald

De bepalingen van hoofdstuk XI van de wet van 3 juli 1969 houdende invoering van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde zijn van toepassing op de overtredingen van de bepalingen van de hoofdstukken IV tot VI en op de overtredingen van hun uitvoeringsbesluiten, waarbij de term "belasting" wordt vervangen door "vergoeding". (Art. XI.293 Wetboek van economisch recht)

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren.