Geen onderdeel van een categorie

Hoogleraar Roger Blanpain overleden

Het is met grote droefheid dat Auvibel en haar leden u het overlijden melden van Prof. Roger Blanpain.

In zijn rijkgevulde carrière zetelde hij, als voorzitter van Vewa, Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijk Auteurs, eveneens in de Raad van Bestuur van Auvibel als lid van het College van auteurs van werken van letterkunde en van werken van beeldende of grafische kunst. Hij zal herinnerd worden als een rechtvaardig en integer man met een groot hart en een uitzonderlijke bekwaamheid.

De Raad van Bestuur, de directie en het personeel van Auvibel betuigen hun innige deelneming aan de familie en naasten en wensen hen veel sterkte toe.

> Lees meer

Nieuw koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik

Op 24 oktober 2013 werd het nieuwe koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit koninklijk besluit heft het koninklijk besluit van 28 maart 1996, dat tot op heden van toepassing was, volledig op en introduceert enkele tariefwijzigingen opdat de inningen van Auvibel hun huidige peil kunnen behouden. Overigens wordt het toepassingsveld van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik uitgebreid met nieuwe werken en nieuwe rechthebbenden, namelijk de auteurs en uitgevers van literaire en fotografische werken.

> Lees meer

Besluit van de Raad van State in verband met het beroep tot nietigverklaring van Nokia Belgium en Sony Ericsson

Op 19 februari 2010 hebben Nokia Belgium en Sony Ericsson een beroep tot nietigverklaring ingesteld voor de Raad van State tegen het koninklijk besluit van 17 december 2009.

Zoals we eerder al meldden, had dit beroep geen enkele impact op de rechten en verplichtingen voorgeschreven door het koninklijk besluit en dit tot er een beslissing werd genomen door de Raad van State.

> Lees meer

Beroep tot nietigverklaring van Nokia Belgium en Sony Ericsson (Zweden)

Als gevolg van de publicatie van een bericht van de Raad van State in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2010, neemt Auvibel akte van het feit dat een beroep tot nietigverklaring van de NV Nokia Belgium en van de vennootschap naar Zweeds recht Sony Ericsson Mobile Communications AB ingeleid werd voor de Raad van State tegen het koninklijk besluit van 17 december 2009.

> Lees meer

Om misverstanden of onwetendheid te vermijden : perscommuniqué.

Wij hebben al veel reacties ontvangen op het KB van 17 december 2009. Om misverstanden of onwetendheid te vermijden, vewijzen we naar de twee volgende documenten:

KB van 17 december 2009 (Publicatie in het Belgisch Staatsblad op 23 december 2009

De nieuwe tarieven zijn van toepassing vanaf 1 februari 2010. Dit betekent concreet dat deze tarieven voor de kleinhandelaars van toepassing zijn op alle aankopen gedaan vanaf 1 februari 2010 en voor de groothandelaars op alle verkopen gedaan vanaf dezelfde datum.

> Lees meer

Een opheldering i.v.m Auvibel-vergoeding en de buitenlandse webshops

Auvibel legt een verbod op?

Tegenwoordig loopt het gerucht dat Auvibel buitenlandse webshops een verbod oplegt om nog lege media (CD, DVD,…) aan Belgische eindgebruikers te verkopen.

Dit is totaal onjuist!

Voor zoveel als nodig wil Auvibel benadrukken dat het geenszins de bedoeling is om het te koop aanbieden en verkopen van DVD-R’s en CD-R’s door buitenlandse webshops op het Belgische grondgebied te verhinderen en/of te beperken.

Met de vorderingen tot staking beoogt Auvibel uitsluitend dat deze te koop aanbiedingen en verkopen met eerbiediging van de Auteurswet zouden plaatsvinden.

> Lees meer

Stichting de Thuiskopie haalt grote slag huis

De rechtbank Den Haag heeft op 15 november 2006 in een door Stichting de Thuiskopie aangespannen procedure 2 Belgische handelaren in blanco cd’s en dvd’s veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 414.000 aan achterstallige thuiskopievergoeding. Daarbovenop moeten de handelaren aan Stichting de Thuiskopie een bedrag van ruim € 8.000.000 aan verbeurde boetes en € 20.000 aan proceskosten betalen.

De handelaren in kwestie hadden in het verleden regelmatig blanco dragers ingevoerd in Nederland, die zij onder meer op computerbeurzen te koop aanboden. Daarbij weigerden zij echter, ondanks aanmaningen van Stichting de Thuiskopie, hardnekkig om de wettelijk voorgeschreven thuiskopievergoeding af te dragen aan Stichting de Thuiskopie.

> Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies. Door de website te blijven gebruiken gaat u akkoord met ons privacy beleid. Meer weten?