Nieuws

Beroep tot nietigverklaring van Nokia Belgium en Sony Ericsson (Zweden)

Als gevolg van de publicatie van een bericht van de Raad van State in het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2010, neemt Auvibel akte van het feit dat een beroep tot nietigverklaring van de NV Nokia Belgium en van de vennootschap naar Zweeds recht Sony Ericsson Mobile Communications AB ingeleid werd voor de Raad van State tegen het koninklijk besluit van 17 december 2009.

> Lees meer

Om misverstanden of onwetendheid te vermijden : perscommuniqué.

Wij hebben al veel reacties ontvangen op het KB van 17 december 2009. Om misverstanden of onwetendheid te vermijden, vewijzen we naar de twee volgende documenten:

KB van 17 december 2009 (Publicatie in het Belgisch Staatsblad op 23 december 2009

De nieuwe tarieven zijn van toepassing vanaf 1 februari 2010. Dit betekent concreet dat deze tarieven voor de kleinhandelaars van toepassing zijn op alle aankopen gedaan vanaf 1 februari 2010 en voor de groothandelaars op alle verkopen gedaan vanaf dezelfde datum.

> Lees meer

Een opheldering i.v.m Auvibel-vergoeding en de buitenlandse webshops

Auvibel legt een verbod op?

Tegenwoordig loopt het gerucht dat Auvibel buitenlandse webshops een verbod oplegt om nog lege media (CD, DVD,…) aan Belgische eindgebruikers te verkopen.

Dit is totaal onjuist!

Voor zoveel als nodig wil Auvibel benadrukken dat het geenszins de bedoeling is om het te koop aanbieden en verkopen van DVD-R’s en CD-R’s door buitenlandse webshops op het Belgische grondgebied te verhinderen en/of te beperken.

Met de vorderingen tot staking beoogt Auvibel uitsluitend dat deze te koop aanbiedingen en verkopen met eerbiediging van de Auteurswet zouden plaatsvinden.

> Lees meer

Stichting de Thuiskopie haalt grote slag huis

De rechtbank Den Haag heeft op 15 november 2006 in een door Stichting de Thuiskopie aangespannen procedure 2 Belgische handelaren in blanco cd’s en dvd’s veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 414.000 aan achterstallige thuiskopievergoeding. Daarbovenop moeten de handelaren aan Stichting de Thuiskopie een bedrag van ruim € 8.000.000 aan verbeurde boetes en € 20.000 aan proceskosten betalen.

De handelaren in kwestie hadden in het verleden regelmatig blanco dragers ingevoerd in Nederland, die zij onder meer op computerbeurzen te koop aanboden. Daarbij weigerden zij echter, ondanks aanmaningen van Stichting de Thuiskopie, hardnekkig om de wettelijk voorgeschreven thuiskopievergoeding af te dragen aan Stichting de Thuiskopie.

> Lees meer

Auvibel neemt meer dan 35.000 blanco dragers in beslag

Auvibel heeft samen met de politie en gerechtsdeurwaarders op zondag 15 oktober 2006 op de Dipro computerbeurs in Leuven meer dan 35.000 blanco dragers van het type CDR en DVDR in beslag laten nemen.

Auvibel had verscheidene klachten ontvangen over welbepaalde handelaars die op de beurs blanco dragers verkopen zonder de vergoeding af te dragen aan Auvibel.

> Lees meer

Resutaten van de juridische acties vanwege Auvibel

Geconfronteerd met de ontwikkeling van de verkoop van blanco dragers, waarbij het bedrag van de wettelijke vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik niet inbegrepen is in de verkoopprijs, via andere distributiekanalen zoals sommige websites en veilingsites, heeft Auvibel beslist om zijn bedrijvigheid op dit vlak te versterken door het starten van verschillende juridische acties.

> Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies. Door de website te blijven gebruiken gaat u akkoord met ons privacy beleid. Meer weten?