Verdeling van de privékopievergoeding

rechthebbenden geluidswerken

Auvibel verdeelt de geïnde vergoedingen volgens de bepalingen van het Wetboek van Economisch recht aan de volgende categorieën van rechthebbenden:

 • de auteurs van geluidswerken;
 • de auteurs van audiovisuele werken;
 • de uitvoerende kunstenaars van geluidswerken;
 • de uitvoerende kunstenaars van audiovisuele werken;
 • de producenten van geluidswerken;
 • de producenten van audiovisuele werken;
 • de auteurs van werken van letterkunde en van werken van beeldende of grafische kunst;
 • de uitgevers van werken van letterkunde en van werken van beeldende of grafische kunst.

Proces van verdeling

Auvibel stelt de verdeling van de privékopievergoeding ter beschikking van de colleges op basis van verdeelsleutels. Die verdeelsleutels worden eerst voorgesteld door de Raad van Bestuur en vervolgens bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

De verdeling van de privékopievergoedingen door Auvibel vindt op verschillende niveaus plaats:

1. Auvibel stelt de vergoedingen eerst ter beschikking van de Colleges. Dit gebeurt na:

 • De verdeling onder de categorieën van werk (primaire verdeling): dit is de verdeling tussen de geluidswerken, de audiovisuele werken, de werken van letterkunde en de werken van grafische of beeldende kunst;
 • De verdeling onder de verschillende colleges van Auvibel (secundaire verdeling): dit is de verdeling onder de categorieën van rechthebbenden binnen elke categorie van werken. Deze verdeling is geregeld in artikel XI.234 § 1 van het Wetboek van Economisch Recht. De verdeling gebeurt onder de acht Colleges binnen Auvibel: het College van auteurs van geluidswerken; het College van producenten van geluidswerken, het College van uitvoerende kunstenaars van geluidswerken, het College van auteurs van audiovisuele werken, het College van producenten van audiovisuele werken
  het College van uitvoerende kunstenaars van audiovisuele werken, het College van auteurs van werken van letterkunde en van werken van grafische of beeldende kunst, het College van uitgevers van werken van letterkunde en van werken van grafische of beeldende kunst.

2. Nadien volgt de verdeling binnen de colleges van Auvibel. Die verdeling gebeurt op basis van een verdelingsreglement goedgekeurd door de bevoegde minister in overeenstemming met het KB rond de privékopievergoeding. Elk college beschikt over zijn eigen verdelingsreglement.

In principe gebeuren de betalingen aan de leden van Auvibel jaarlijks na de gewone Algemene Vergadering die volgt op het referentiejaar. Het precieze tijdstip van de betalingen hangt af van de beslissingen van de colleges en van de facturatie door de leden na de collegebeslissingen.

Verdeling tussen de colleges

Zoals hierboven vermeld, wordt het totale bedrag dat de Algemene Vergadering ter beschikking stelt van de Colleges, eerst verdeeld tussen de verschillende categorieën van werk.

Die verdeling gebeurt op basis van een verdeelsleutel bepaald door Belgische studies en/of, indien de gegevens beschikbaar zijn, door een vergelijking met de buurlanden.

Eens het definitieve aandeel voor deze categorieën van werk bepaald is, wordt de wettelijke verdeelsleutel toegepast om de bedragen te verdelen tussen de betrokken colleges:

 • Voor de geluidswerken en de audiovisuele werken geldt de verdeelsleutel 1/3 voor de auteurs, 1/3 voor de producenten en 1/3 voor de uitvoerende kunstenaars.
 • Voor de werken van letterkunde en van beeldende of grafische kunst geldt de verdeelsleutel 1/2 voor de auteurs en 1/2 voor de uitgevers. 

Verdeling binnen de colleges

Elk College stelt zijn eigen verdelingsreglement op om de toegewezen vergoedingen te kunnen verdelen.

Voordat de leden-beheersvennootschappen binnen een College de vergoedingen effectief kunnen opeisen, moet dit reglement de goedkeuring krijgen van de minister bevoegd voor het auteursrecht en de naburige rechten in de vorm van een publicatie van een ministerieel besluit.

Sommige Colleges hebben een verdelingsreglement voor onbepaalde duur opgesteld. Deze reglementen werden goedgekeurd door de minister en zijn geldig zolang er geen wijzigingen in worden aangebracht. Hieruit volgt dat elke wijziging opnieuw goedgekeurd zal moeten worden bij ministerieel besluit.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug